Close

Students mobilities

 

Project: „KEY for INNOVATIVE TEACHING”- KIT

Nr. 2017-1-RO01-KA219-037181

Școala gimnaziala “Grigore Moisil” Navodari

 

PROCEDURA DE SELECȚIE ELEVI

Grupul tinta al elevilor participanti la mobilitatile si activitatile de proiect realizate cu elevi din scolile partenere este format din elevii cu varsta 12-15 ani. In perioada 24.09.2018-01.10.2018, va avea loc selectia elevilor, dupa urmatorul program:

24-27 Septembrie 2018 – Depunerea dosarului

27-28 Septembrie 2018 – Evaluarea dosarelor

01 Noiembrie 2018 – Afisarea rezultatelor selectiei

 

  1. CRITERII DE SELECTIE:

– Participantul trebuie să fie elev al Scolii Gimnaziale ,, Grigore Moisil”;

– Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 12 şi 15 ani;

– Dosarul de candidatură va fi complet, corect întocmit si depus in termen.

  1. CONDIŢII DE SELECŢIE:

– Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;

– Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii;

– Media 10 (zece) la purtare;

– Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere);

– Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2.

III. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

1.Cerere de înscriere (formular tip);

2.Copie după cartea de identitate sau certificat de nastere;

3.Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului;

4.Adeverinţă din care sa reiasă anul de studiu, media generala la purtare si la Limba engleza in anul trecut scolar;

5.Declaratie parinţi pentru participarea la selecţie;

6.Recomandarea de la profesorul diriginte;

7.Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;

8.Angajament scris/accord pentru utilizarea datelor personale;

9.Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.

 

IV.Concursul de selecție,  va consta din următoarele probe:

  1. Evaluarea dosarului de candidatură
  2. Proba de limba engleză: probă scrisă-test
  3. Interviu de autoprezentare a candidatului.

 

Coordonator proiect,

Adriana David

 

PROCEDURA DE SELECTIE ELEVI Septembrie 2018