Close

septembrie 24, 2018

PROCEDURA DE SELECȚIE ELEVI – Septembrie 2018 | 🇷🇴

PROCEDURA DE SELECTIE ELEVI

 Descarcă de aici formularul: Formular de inscriere – septembrie 2018

Grupul tinta al elevilor participanti la mobilitatile si activitatile de proiect realizate cu elevi din scolile partenere este format din elevii cu varsta 12-15 ani. In perioada 7-13 Martie 2018, va avea loc selectia elevilor, dupa urmatorul program:

 • 24-27 Septembrie 2018 – Depunerea dosarului
 • 27-28 Septembrie 2018 – Evaluarea dosarelor
 • 01 Noiembrie 2018 –  Afisarea rezultatelor selectiei

 

I. CRITERII DE SELECTIE:

– Participantul trebuie să fie elev al Scolii Gimnaziale „Grigore Moisil”;

– Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 12 şi 15 ani;

– Dosarul de candidatură va fi complet, corect întocmit si depus in termen.

 

II. CONDIŢII DE SELECŢIE:

 • Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;
 • Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii;
 • Media 10 (zece) la purtare;
 • Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere);
 • Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2.

 

III. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

 1. Cerere de înscriere (formular tip);  Descarcă de aici formularul: Formular de inscriere – septembrie 2018
 2. Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului;
 3. Declaratie parinţi pentru participarea la selecţie;
 4. Recomandarea de la profesorul diriginte;
 5. Angajament scris/accord pentru utilizarea datelor personale;
 6. Acord de voluntariat
 7. Formular de înregistrare în grupul țintă
 8. Declarație părinte
 9. Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
 10. Declaraţie privind excluderea finanţării multiple;
 11. 11.Copie după cartea de identitate sau certificat de nastere;
 12. 12.Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.

 

IV.Concursul de selecție,  va consta din următoarele probe:

 1. Evaluarea dosarului de candidatură
 2. Proba de limba engleză: probă scrisă-test
 3. Interviu de autoprezentare a candidatului.

 

Coordonator proiect,

Adriana David

 

Descarcă de aici formularul: Formular de inscriere – septembrie 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *